۳ نفر برتر در جدول بیشترین برد ها
۱
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۱
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۱
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
مشاهده ۱۰ نفر اول
۳ نفر برتر در جدول امتیازات
۱
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۱
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۱
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
مشاهده ۱۰۰ نفر اول
جنگ بزرگ کنکوری ها
بازی کن و یاد بگیر
این بازی یک بازی سرگرم کننده و آموزشی می باشد که با آن می توانید اوقات فراغت خود را نیز صرف یادگیری کنید .
این بازی به صورت رقابتی می باشد و پایان هر ماه جوایز ارزنده ایی اهدا می شود
جدول پیروز ها
۱۰ نفر اول که بیشتر از همه پیروز شده اند
صدر نشین
Mohammad Hoseini Rad
مرحله ۵۴
۲
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۳
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۴
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۵
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۶
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۷
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۸
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۹
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۱۰
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
برترین امتیازات
لیست ۱۰۰ نفر اول با برترین امتیازات
صدر نشین
Mohammad Hoseini Rad
امتیاز ۱۲۳۳۱۲
۲
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۳
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۴
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۵
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۶
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۷
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۸
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۹
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۱۰
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۱۱
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۱۲
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۱۳
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۱۴
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۱۵
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۱۶
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۱۷
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۱۸
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۱۹
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۲۰
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۲۱
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۲۲
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۲۳
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۲۴
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۲۵
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۲۶
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۲۷
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۲۸
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۲۹
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۳۰
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۳۱
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۳۲
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۳۳
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۳۴
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۳۵
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۳۶
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۳۷
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۳۸
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۳۹
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۴۰
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۴۱
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۴۲
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۴۳
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۴۴
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۴۵
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۴۶
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۴۷
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۴۸
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۴۹
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۵۰
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۵۱
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۵۲
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۵۳
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۵۴
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۵۵
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۵۶
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۵۷
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۵۸
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۵۹
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۶۰
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۶۱
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۶۲
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۶۳
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۶۴
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۶۵
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۶۶
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۶۷
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۶۸
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۶۹
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۷۰
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۷۱
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۷۲
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۷۳
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۷۴
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۷۵
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۷۶
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۷۷
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۷۸
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۷۹
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۸۰
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۸۱
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۸۲
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۸۳
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۸۴
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۸۵
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۸۶
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۸۷
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۸۸
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۸۹
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۹۰
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۹۱
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۹۲
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۹۳
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۹۴
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۹۵
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۹۶
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۹۷
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۹۸
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۹۹
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
۱۰۰
Mohammad
۱۲۳۳۱۲۳
برای شروع رقابت کلیک کنید
Loading
همه چیز داره آماده میشه
لطفا چند ثانیه صبر کنید‌:)